PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
LINIUS®
(04.08.09)
Představujeme Vám fasádní lamelový systém Linius, který naše společnost uvádí na český trh.

TOPFIX®
(17.06.09)
Topfix® je první šikmá ochranná clona proti slunci s použitou revoluční technologií: kombinace známé technologie Fixscreen® a napínacím systémem Dyneema®.Naši partneři:

PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy

PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
Látky SOLTIS®, SCREEN®
PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
Protisluneční ochrana jako sofistikovaný architektonický prvek

Historie stínění prostorů je minimálně tak stará jako architektura sama. Už dávno neplatí, že protisluneční ochrana sehrává při archetiktonickém návrhu a konečné realizaci budov vedlejší úlohu. Vývoj stínění budov a prostorů jde s rukou v ruce s novými architektonickými trendy. Vždyť ani sebemodernější budova bez adekvátního pracovního nebo obytného klima nesplňuje očekávání jejich uživatelů. Proto je nezbytné, aby už počáteční architektonické návrhy a studie uvažovaly s efektivním vytápěním prostorů, účinnou vzduchotechnikou a klimatizací, ale i přirozeným stíněním. A právě správně navržené stínění budov vhodnými materiály s dobrými opto-fyzikálními vlastnostmi eliminuje difuzi slunečního záření do prostoru, snižuje jejich teplotu a tím přímo redukuje energetickou náročnost na větrací a klimatizační systémy.

Způsob zpracování sluneční energie

Sluneční, anebo také krátkovlné záření, se skládá ze širokého spektra vlnových délek. Přibližně 44% záření představuje viditelné světelné spektrum s vlnovou délkou λ=380 nm-780 nm. 53% krátkovlného záření leží v oblasti infračerveného záření (λ≥780 nm) a zbylá, přibližně 3% část představuje UV záření (λ=380 nm).

Krátkovlné záření pronikající sklem se odráží od podlahy, stěn, nábytku a jiných předmětů. Následně mění svou vlnovou délku, dochází k přeměně slunečního záření na tepelné a tím k ohřevu prostoru. Přeměnou krátkovlného záření na dlouhovlné dochází k zamezení jeho zpětného přechodu přes sklo. Tepelné záření zůstává v místnosti a následně ji ohřívá.
PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy Pro pochopení přechodu sluneční energie přes textilní clonu je důležité poznat tyto faktory:
• Odraz slunečního záření – RS (Reflexion)
• Absorbce slunečního záření – AS (Absorbtion)
• Průchod slunečního záření – TS (Transmission)
• Sluneční faktor – SF (Solar Factor)
• Viditelné světelné spektrum – TV
• Propustnost UV záření – TUV

Přičem pro celkové sluneční záření Fs platí:
Fs = RS + AS +TS (100% dopadající energie)
Výsledný sluneční faktor (SF) potom představuje poměr mezi procházejícím slunečním zářením a celkovým dopadajícím slunečním zářením. Je vyjádřený vztahem:
PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy

Příklad použití externí clony (pro Soltis 92-2045)
Sluneční záření : Fs=610 W/m2
Solární faktor : SF=0,13 »» Fs celkový=Fs×SF=610×0,13=79 W/m2

Příklad použití interní clony (pro Soltis 92-2045)
Sluneční záření : Fs=610 W/m2
Solární faktor : SF=0,54 »» Fs celkový=Fs×SF=610×0,54=329 W/m2

Reflexe : RS=66 %
Absorbce : AS=16 % Výsledné záření v interiéru za použití
Transmise : TS=18 % ext. Clony Soltis 92-2044 je 122 W/m2
Solární fakror SF zohledňuje použití clony před skleněnou tabulí tl. 6,4 mm
Podle ASHRAE 74-1988 (měření uskutečnila Matrix Inc. U.S.A.)

Hodnota slunečního faktoru SF závisí na termooptických vlastnostech jednotlivých barevných odstínů stínící clony. Všeobecně platí, že čím je textilie světlejší, tím je reflexe tepelné energie větší, a čím je textilie tmavší, tím je větší zase faktor absorbce tepla. Faktor propustnosti světelného spektra (TV) se pohybuje v rozpětí od 2 do 22%, přičemž optimální hodnoty propustnosti světla pro vhodné pracovní podmínky na pracovišti s počítači se pohybují okolo 5%.
PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy Materiály na protisluneční clony
Na stínění prostorů se používají různé materiály jako jsou hliníkové nebo ocelové lamely, statické dřevěné laťování, akrylátové žaluzie anebo PVC textilie. Každý materiál má své výhody a nevýhody a je určený specifickému okruhu zájemců. Při použití materiálů jako je hliník, dřevo nebo plast je možné množství světla v prostoru ovlivnit jen regulací naklápění lamel, textilní clony nabízí možnost zastínění prostorů při zachování jeho přirozeného osvětlení. A právě PVC textilie SOLTIS jsou pro své opto-fyzikální vlastnosti vhodné na stínění velkých prosklených ploch administrativních a obchodních celků.


PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy Interiér nebo exteriér
Otázka instalace stínící techniky do interiéru nebo exteriéru už není jen otázkou vkusu, ale hlavně otázkou efektivnosti stínění. Při interiérovém stínění prochází sluneční záření sklem a až následně dopadá na stínící clonu. Odraz záření od sluneční clony způsobuje změnu její vlnové délky a tím zamezení zpětného prostupu přes sklo. V prostoru mezi okenní tabulí a stínící clonou dochází k akumulaci tepelné energie a její následné difuzi do prostoru. Tento efekt je ještě umocněný v případě použití hliníkových anebo ocelových lamel, které působí jako vodič tepla (tzv. "radiátorováý efekt").

Při exteriérovém stínění pomocí reflexe a absorbce slunečního záření je minimalizovaný dopad slunečního záření na okenní tabuli a tím je prostup záření do místnosti minimální. Kromě toho prostor mezi stínící clonou a okenní tabulí umožňuje dobrou cirkulaci vzduchu, která pozitivně ovlivňuje množství dopadající sluneční energie na okenní tabuli. Exteriérové stínění představuje nejúčinnější způsob stínění.


Roletové konstrukce jako součást architektonického řešení/
Nové materiály jako jsou hliníkové a ocelové slitiny anebo i plasty přinesli i nové, kreativní architektonické řešení. Vyvolali revoluci v architektuře, která s sebou přináší i nový "Hi Tech" pohled na architektonické detaily. Dnes už je běžné vidět realizaci výtahových šachet ze skleněných tabulí, obnažené potrubí vzduchotechniky, anebo čisté tvary nosných konstrukcí.
Mezi takový "Hi Tech" vysocesofistikovaný tvar můžeme zařadit i roletovou konstrukci exteriérového stínění. Ještě donedávna splňovala funkci ochrany stínící clony proti povětrnostním vlivům, v součastnosti přebírá na sebe i funkci estetickou a fasádotvornou. Konstrukce z vysoceelegantní hliníkové slitiny, do detailu propracované úchytové konzoly a vodící tyče, ale i samotná stínící clona dávají pručelím budov absolutně nový rozměr.
Využití exteriérového nebo interiérového stínění pomocí roletových systémů je vhodné zejména tam, kde je požadované adekvátní pracovní klima při zachování vizuální pohody.

PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy

PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy


Protisluneční textilie PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy

Použití

1. Soltis 86 Exteriérové zastínění zimních zahrad – horizontální
2. Soltis 92 Exteriérové protisluneční rolety a markýzy – vertikální
3. Soltis 99 Interiérové protisluneční rolety – vertikální
4. Soltis Air Markýzy s kloubem, lehké protisluneční konstrukce
5. Soltis B92 Zatemnění místností

Přednosti Soltisu

Díky patentované technologii předpínání – Précontraint Ferrari

1. plošná stabilita textilie Soltis - je to díky tomu, že PVC tkanina je v čase procesu povrstvování PVC (Précontraint) předpínaná ve všech čtyřech směrech
2. termooptické izolační vlastnosti – clona dokáže ztlumit přechod slunečního jasu, čili světelné energie do interiéru, a zároveň eliminuje i přechod tepelné energie, a tím dokáže snížit přehřívání místností (vše závisí na barevném provedení textilie)
3. vizuální kontakt s okolím – i při zatemnění clonou Soltis je možný pohled přes ni směrem ven, ale naopak nejde vidět
4. tloušťka od 0,32mm do 0,43mm je výhodná při namotávání na roletový systém
5. textilie se netřepí – při stříhání se nemusí okraje upravovat, obšívat či dělat lemy
6. díky napnutí nití a lakované vrstvě se nezachytává špína v průduších/struktuře
7. jednoduchá údržba – prach se myje vodou, silnější znečištění mýdlovým roztokem, příp. větší fleky technickým benzínem
8. nehořlavá – splňuje třídu B1(D), M1(F) normy hořlavosti, třídu B dle ČSN 730863
9. propouští vzduch a světlo v závislosti na barevném odstínu, po umytí rychle vysychá
10. při běžném dešti propouští vodu Soltis 86, u Soltisu 92 a 90 Air dochází časem k jemnému mrholení pod clonou
11. odolná vůči tepelným výkyvům od -30° C do +70° C
12. odolná vůči UV záření
13. barevná stálost
14. podléhá ekologickému testu škodlivých látek a splňuje tak podmínky certifikátu kvality ÖKO-TEST Standard 100
15. odpovídá certifikátu kvality ISO 9002
16. poskytovaná záruka 5 let

Způsob zpracování sluneční energie

Pro pochopení přechodu sluneční energie přes Soltis je důležité poznat tyto faktory:

SF – solární faktor
RS – odraz solárního záření
AS – absorbce solárního záření
TS – průchod solárního záření

Základním principem je, že 100 % působícího slunečního záření dopadá v exteriéru na zavěšenou sluneční clonu Soltis, od které se část záření odráží zpět, část absorbuje samotný materiál a část prochází přes okno do interiéru. Výsledný efekt solárního záření udává solární faktor.

To samé platí při cloně, která je zavěšená v ineriéru: 100 % slunečního záření dopadá na okno, prohřívá ji, následně prochází do interiéru, kde dopadá na interiérovou protisluneční clonu Soltis 99. Ta část energie odráží, část absorbuje a část propouští do interiéru.

Hodnota slunečního faktoru závisí na termooptických vlastnostech jednotlivých barevných odstínů Soltisu. Všeobecně platí, že čím je textilie světlejší, tím je faktor reflexní tepelné energie větší, a čím je textilie tmavší, tím je větší zase faktor absorbce tepla.

Propustnost světla

Faktor propustnosti světelného spektra (TV) se pohybuje v rozpětí od 2 do 22 %. Optimální hodnoty propustnosti světla pro vhodné pracovní podmínky na pracovišti s počítači jsou okolo 5 %.


Dělení produktů

PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
• má největší perforaci (mřížku své struktury), mírně propouští vodu, aby se při horizontálním použití nesbírala voda a nepřetěžovala textilii a konstrukci
• pevný, silný ale tenký materiál s tloušťkou 0,43 mm
• hmotnost 380 g/m2
• pevnost v tahu 230/160 daN/5 cm
• pevnost v trhu 45/20 daN
• nehořlavý – třída B1, M2 normy hořlavosti, třída B dle ČSN 73 0863
• propouští nejvíc světla ze všech druhů Soltisu, faktor propustnosti světla je přibližně 20 %
• spojuje se hořícím vzduchem, nejlépe vysokofrekvenčním svařováním, spoj se doporučuje horizontální
• 23 barev
• šířka je 1,77 m a 2,7 m

Použití: exteriérové zastínění zimních zahrad, světlíků a skleníků


PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
• ma malé nepravidelné mezery ve struktuře
• nepropouští vodu
• pevný, silný ale tenký materiál s tloušťkou 0,45 mm
• hmotnost 420 g/m2
• pevnost v tahu 310/210 daN/5 cm
• pevnost v trhu 40/20 daN
• nehořlavý – třída B1, M2
• propouští míň než 10 % světla, má vysoký stínící koeficient (rozdíly v závislosti na barvě materiálu}
• spojuje se horizontálně, teplým vzduchem, nejlépe vysokofrekvenčním svařováním
• 47 barev
• šířka 1,77 m

Použití: exteriérové vertikální zastínění, venkovní rolety a rolovací systémy, zastínění průčelí prosklených budov, zimních zahrad, skleníků


PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
• je nejlehčí ze všech druhů Soltisu, má 270 g/m2
• jako interiérová protisluneční ochrana už neplní jen dekorativní funkci, ale odpovídá i požadavkům vhodné propustnosti světla pro kancelářské místnosti
• jeho tloušťka je jen 0,32 mm, což je velkou výhodou při namotávání na rolovací systém
• pevnost v tahu 160/170 daN/5 cm
• pevnost v trhu 11/13 daN
• snadná údržba díky své povrchové úpravě
• zpracování vhodné šitím i svářením v horizontálním směru
• nelehce hořlavý – třída B1, M1
• 17 barev
• Šířka 1,77 m (pro 5 barev i v šířce 2,7 m)

Použití: interiérové protisluneční clony, zastínění velkých okenních tabulí prosklených místností, hal, schodišť, zimních zahrad, světlíků a oken


PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
• druhý nejlehčí Soltis 330 g/m2
• pevnost v tahu 230/200 daN/5 cm
• pevnost v trhu 25/20 daN
• odolný vůči UV záření, jeho barevná stabilita je 7-8 (kde 8 je max)
• světelná propustnost je od 5 % - 25 % v závislosti na barvě
• neodpovídá třídě B1 normy hořlavosti – v praxi hoří rychleji než např. Soltis 92, ale plamen nešíří po povrchu, sám uhasíná, deformuje se, hořením neodkapává
• upravování a zpracování textilie je možné šitím, svařováním horkým vzduchem a nejlépe vysokou frekvencí
• odolný vůči náporu větru s rychlostí 100 km/h
• zajímavostí je, že má citrónovou vůni, což uvítají zejména ti, kteří jsou alergičtí na pachy z PVC
• 20 pastelových barev
• šířka 1,80 m (může být i šířka 1,77 m, ale jen při velkém odběru)

Použití: exteriérové vertikální a vyklápěcí rolety, exteriérové kazetové či stálé markýzy, lehké protisluneční konstrukce


PELZ - stínící technika, zastínění, slunolamy
• zpracování na principu struktury Soltisu 92
• absolutně zatemňující materiál, nepropouští sluneční světlo
• jeho rubová strana je potažená neprůsvitnou vrstvou, která odráží sluneční energii
• tato vrstva neztrácí a nemění své vlastnosti působením času, světla či tepla
• na trhu nejtenší materiál s těmito vlastnosti, jeho tloušťka je 0,55 mm
• hmotnost 550 g/m2
• pevnost v tahu 310/210 daN/5 cm
• pevnost v trhu 40/20 daN
• díky svým vlastnostem může být tento materiál umístěný v exteriéru i v interiéru, je odolný vůči znečištění z ovzduší
• může se vhodně kombinovat s jinými druhy Soltisu
• těžce hořlavý – skupiny B1, M2
• 6 barev
• Šířka 1,70 m

Solaroptické vlastnosti principu zatemnění:
Každá ze šesti nabízených barev má své specifické vlastnosti reflexe a absorbce celého spektrasluneční energie (denní světlo, UV a IČ záření)

Použití: zatemňovací rolety a roletové systémy školících, konferenčních a kancelářských místností, malých promítacích sálů, nemocničních prostor atd.


Pelz.cz - Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - SEO optimalizace
Partneři: - Stínící technika | Horizontální žaluzie |
TOPlist